Jonge Balie Gelderland

 

Hoofdsponsor


Hier uw advertentie...?

Wij hebben nog ruimte voor adverteerders! Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van een advertentie op onze website? Neem dan contact op met onze secretaris en vraag naar de mogelijkheden.

Educatieve activiteiten

De Jonge Balie Arnhem organiseert jaarlijks een aantal educatieve activiteiten voor de leden, zoals lezingen, excursies en het dictee. Advocaat-stagiaires zijn verplicht deel te nemen minimaal 12 (stempel)activiteiten tijdens hun stageperiode. Voor deelname aan een educatieve activiteit ontvang je een stempel voor het opleidingsformulier, dat door de Raad van Toezicht wordt verstrekt. Daarnaast moet je in het tweede of derde stagejaar deelnemen aan de civiele pleitoefeningen bij de rechtbank.

Lijst van educatieve (stempel)activiteiten:

1.    Pleitoefeningen en pleitwedstrijden;
2.    Lezingen;
3.    Forum;
4.    Dictee;
5.    Politie - en deurwaarders meeloopdagen

Ad 1)    Pleitoefeningen

Deelname aan de pleitoefeningen is één van de verplichtingen waaraan moet worden voldaan om de stageverklaring te krijgen. De pleitoefeningen vinden altijd plaats in het Paleis van Justitie te Arnhem en worden georganiseerd door een bestuurslid van de Jonge Balie Arnhem (portefeuillehouder pleitoefeningen). Van hem ontvang je een uitnodiging voor de pleitoefening waaraan je dient deel te nemen. Van een afzegging van deelname aan de pleitoefening zonder dringende reden zal door het bestuur melding worden gemaakt bij de Raad van Toezicht.
De opzet van deze oefening is dat twee stagiaires aan de hand van een hen ter beschikking gestelde casuspositie een pleidooi houden voor een “rechtbank” bestaande uit een lid van de rechtelijke macht en de twee patronen van de betreffende stagiaires. De pleidooien worden door de twee patronen (die dan als rechters fungeren) en de rechter als voldoende of onvoldoende beoordeeld. Indien geen voldoende wordt gescoord zal de desbetreffende pleiter nogmaals moeten deelnemen aan de pleitoefeningen. Door aan de Oostelijke Pleitwedstrijden mee te doen kan een vrijstelling worden verdiend voor de pleitoefeningen.

Ad 2)    Lezingen

De Jonge Balie organiseert ongeveer 6 lezingen per jaar. Zowel praktijkgerichte onderwerpen als juridische leerstukken komen bij de lezingen aan de orde. De lezingen beginnen gewoonlijk om 16.30 uur en duren tot ± 17.30 uur. Alle lezingen worden ruim van tevoren aangekondigd in het convocaat en per mail. De lezing wordt uiteraard afgesloten met een borrel. Elke lezing levert 1 stempel op.

Ad 3)    Forum

In januari wordt traditiegetrouw het nieuwe jaar ingeluid met het Forum. Bij het forum staat altijd een (juridisch) spraakmakend onderwerp centraal waarbij deskundige panelleden discussiëren over verschillende stellingen onder leiding van een forumleider. Het Forum wordt afgesloten door de altijd drukbezochte en gezellige nieuwjaarsborrel.

Ad 4)    JeeBeeDictee

Ieder jaar vindt in september het JeeBeeDictee plaats. Tijdens dit dictee buigt de Arnhemse balie zich over de vele valkuilen van de Nederlandse taal. Niet alleen baliegenoten, maar ook vele leden van de rechterlijke macht gaan de uitdaging ieder jaar weer aan. De Arnhemse balie streeft ernaar het dictee elk jaar te laten groeien o.a. door uitbreiding van de kring van deelnemers.
Het dictee wordt door een prominent jurist opgesteld en voorgedragen. In de laatste editie was dit Nebahat Albayrak, die sinds 12 mei 2010 Tweede Kamerlid is voor de PvdA en van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 staatssecretaris van Justitie (onder meer belast met vreemdelingenzaken) was. Het JB Dictee wordt doorgaans afgesloten met een borrel, prijsuitreiking en diner. Al met al genoeg redenen dus om er ook dit jaar weer bij te zijn!

Ad 5)    Politie – en deurwaarders meeloopdagen

Eén keer in de twee jaar worden door de Jonge Balie Arnhem de politie – en deurwaarders meeloopdagen georganiseerd. Op deze dagen kunnen stagiaires een dagje meelopen met de politie of met een deurwaarder om zo een beeld te krijgen van de dagelijkse werkzaamheden van een politieagent of van een deurwaarder. Het bestuur zal de leden hieromtrent tijdig informeren. Een stempel voor deze activieteit wordt slechts verleend aan leden die vóór 1 februari 2013 zijn beëdigd.