Jonge Balie Gelderland

 

Hoofdsponsor


Hier uw advertentie...?

Wij hebben nog ruimte voor adverteerders! Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van een advertentie op onze website? Neem dan contact op met onze secretaris en vraag naar de mogelijkheden.

Lidmaatschap

De Vereniging de Jonge Balie Arnhem is bedoeld voor advocaatstagiaires en junior medewerkers in het arrondissement Arnhem. Lid worden van de vereniging is eenvoudig. Op het moment dat je als advocaat beëdigd bent in ons arrondissement en nog geen zes jaar advocaat bent geweest in een ander arrondissement, word je automatisch aangemeld bij de secretaris van de Jonge Balie Arnhem. Dit gebeurt via de Raad van Toezicht.

Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. Op dit moment bedraagt de contributie € 45,-- per jaar.

In het kader van de beroepsopleiding heeft de Raad van Toezicht een aantal activiteiten met een educatief karakter verplicht gesteld. Omdat het een verplichting betreft, gaat het bestuur ervan uit dat je lid wordt van onze vereniging. Mocht je evenwel geen lid willen worden dan bedragen de kosten per bijgewoonde, educatieve activiteit € 15,00. Voor deelname aan de (in het kader van de beroepsopleiding verplichte) pleitoefening wordt aan niet-leden een bedrag ad € 25,00 in rekening gebracht.

Opzegging
Uiteraard is het mogelijk je lidmaatschap bij de vereniging op te zeggen. Dit kan via een brief/e-mail aan de secretaris. Opzegging dient te gebeuren voor het einde van het verenigingsjaar. Opzeggingen nadien hebben pas werking voor het daaropvolgende verenigingsjaar. In dat geval is het lid verplicht de contributie voor het lopende verenigingsjaar te voldoen.